GDPR права

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни, на територията на Европейския съюз имате право да упражнявате следните права: 
 

Право на достъп до личните Ви данни.

Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни, които съхраняваме.

Право на поправка на лични данни 

Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни или неверни, имате право да поискате да коригираме тези лични данни.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени) 

При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите заличаване на личните Ви данни.

Право на ограничаване на обработването 

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването 

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на преносимост на данни 

Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

Право на подаване на жалба до надзорен орган

 Имате право да подадете жалба във връзка с обработването на личните Ви данни от нас до Комисията за защита на личните данни

Можете да изразите желанието си да упражните някое от горепосочените права чрез формата за контакт. Екипът на HitDobavki ще се свърже с Вас в рамките на 30 дни, за да потвърди Вашето искане.